Felhasználási feltételek


Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Alföldi Szivattyú kft.
A szolgáltató székhelye: H-5931 Nagyszénás, Fenyő köz 9.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: alfoldi@daraloswc.hu
Cégjegyzékszáma: 04 09 013628
Adószáma: 23274703-2-04
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Gyulai Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ez a rendelkezés visszavonásig érvényes. A megrendelés elküldése a felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alá esik.

1.4. Az oldal tájékoztatási és kereskedelmi céllal üzemel.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az Adatvédelmi Tájékoztató a kapcsolat aloldalon érhető el.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg, személyes átvételre nincs lehetőség. A termékek árai tartalmazzák az Áfát, a házhoz szállítási díjat, illetve a csomagolási díjat. A weboldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az oldalon, akkor az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy E-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon csak a háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keressen fel minket a +36 -70-313-18-28 számon.

1.7. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. Rendelést telefonon, online rendelési felületen, SMS-ben, vagy E-mail útján lehet leadni.
Minden rendelés visszaigazolásra kerül.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek:
A rendelést az 1.9. pontban foglalt lehetőségeken lehet módosítani.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok
Utalással díjbekérő alapján lehet előre fizetni. Kiszállításkor készpénzzel, bankkártyával történik a fizetés. A megrendelt terméket a cég saját kiszállító autóival, vagy MPL csomagban juttatja el a Vásárlóhoz. A kiszállítás előzetes egyeztetés alapján történik.

1.12. A szolgáltató weboldal köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 1 munkanapon belül megtörténik.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A vevőt megilleti, internetes vásárlás esetén, a vásárlástól számított 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által visszaküldött termékért vásárláskor kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Csak a számla és a termék hiánytalan megléte mellett érvényes!
A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen: olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

1.17. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Ha Ön megrendelt cégünktől egy terméket vagy termékeket, és mégsem szeretné, hogy eljuttassuk Önhöz, kérjük, e-mailben vagy telefonon, értesítsen bennünket, és mi a megrendelését töröljük.

  • A rendelésről 1 órán belül a megrendelő e-mailben visszaigazolást kap

  • Az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.

  • A megkötött szerződést 6 évig megőrizzük

  • A megkötött és iktatott szerződéshez a szerződő felek a megőrzési idő alatt bármikor hozzáférhetnek és betekinthetnek

  • A szerződés magyar nyelven köttetik

  • Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes felületen virtuális módon, telefonon, vagy E-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

A bemutatóteremben, vagy a lerakatnál történt személyes megjelenés után leadott rendelés nem minősül webes vásárlásnak!

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 12, bizonyos esetekben 24 hónap jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: PTK. féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai. A webáruházban vásárolt, és általunk kibocsátott számlával vagy blokkal rendelkező termékekre 1, illetve 2 év magyarországi garancia érvényes.

Egyéb fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) számú, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet a mérvadó.

A vásárló jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt eredeti számla egyik példányával vagy blokkal érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.

Elveszett számlát és blokkot nem áll módunkban pótolni.

A számlán, blokkon bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Termékeinkre a garancia csak számla vagy nyugta ellenében érvényes, mely a postai úton visszaküldött termékekre is vonatkozik! Amennyiben az árut már nem tartjuk vagy nincs készleten, akkor azonos technikai paraméterekkel rendelkezőre cseréljük azt. Minden terméket 15 napos garanciális javításra küldünk, mivel bizonyos termékekhez az alkatrész külföldről érkezik,ezért a javítás időtartama maximálisan akár 30 nap is lehet. A javítás idejére csereterméket nem áll módunkban biztosítani. Tisztelt Vásárlóink! Megkérjük önöket, hogy a megvásárolt termékeket, az esetlegesen felmerülő garanciális problémák érvényesítése érdekében, úgy legyenek szívesek kivitelezni, beépíteni, hogy a termékek egyszerűen hozzáférhetőek, cserélhetőek legyenek. Cégünk a garanciát ebben az esetben tudja vállalni, az ezekkel ellentétben álló kivitelezés miatt, a cseréknél felmerülő egyéb problémákért, plusz költségekért (bontás, szerelés, kiszállás..stb.) nem vállalunk felelősséget. Ezen költségek a vásárlót, kivitelezőt terhelik. A jótállási felelősséget kizáró okok: Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. Szakszerűtlen kezelés, kültéri használat. A hivatalos márkaszervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás. Hibásan telepített termék miatt meghibásodás. Természetes elhasználódás.

Panaszkezelés

1.19. A webshop ügyfélszolgálata, ahol a felmerült panaszt fogadja:
Alföldi Szivattyú Kft. H-5931 Nagyszénás, Fenyő köz 9.
Telefonon: +36-70-313-18-28
Elektronikusan: alfoldi@daraloswc.hu

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az Orosházi Járásbíróság/ Gyulai Törvényszék illetékességét.
Nagyszénás, 2018. 05.25. 

google-site-verification=lub2m6siSccxVQhL_cIYdfRdbJPq4iLHmnv3PI5kISk